Членови

113 активни членови

Презиме и имеИнституција
Арбовска  Слободанкаул.Цар Самоил бр.102-Битола
Алексовски  Томиславпол.Јане Сандански-Скопје
Ангеловски  Томиславул.Иво Лола Рибар бр.57-Скопје
Андоновска  Сања Здравствен дом-Ресен
Андоновска Мирчевска  Елка ПЗУ Медика Нова-Скопје
Апостолска  Донка ј.з.у. Свети Еразмо-Охрид
Аргакиева Николова  Јулијана Завод за Физикална медицина-Скопје
Арсовска  Лидијап.з.у.Д-р Мирјана Андоновска-Скопје
Бајрам Елези  Сабиха ј.з.у.Општа болница-Гостивар
Барабарова Мирчевска  Анај.з.у..Железничар-Скопје
Битовски  Толепол.Јане Сандански-Скопје
Богеска  Марија ј.з.у. Општа болница Охрид
Богоевска  МаријаГОБ 8 Септември Скопје
Брезовска  Еленај.з.у. Геронтолошки Завод -Скопје
Бужаровска   ЈулијаПЗУ Вивамедика
Бузалкова  Славица пол.Букурешт-Скопје
Велеска  Атина ј.з.у. Општа болница-Охрид
Геракароска Савевска  ЦветанкаЗавод за физикална медицина-Скопје
Гитов  Томе Завод за Физикална медицина-Скопје
Ѓоргиева  Лилјана п.з.у.Цар Самоил-Банско
123456
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.