Kонтат

Би благодаме што го посетивте сајтот на Здружението на физијатри.Вашите прашања или коментари се добредојдени. Пополнете ја формата подолу и кликнете „Прати“ за да ни испратите е-маил!


 
 

*Потребно е да ги пополните сите полиња за да ни пратите порака!

comment ул.Елисие Поповски бр.28, Скопје  
comment 02 3176 584 л.223  
comment fizijatri@yahoo.com, mmanoleva@hotmail.com  
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.