4.КОНГРЕС
на физијатри на Република Македонија

12.09.2018 - 15.09.2018 
Езерски Комплекс Метропол Охрид 

ТЕМИ НА КОНГРЕСОТ

  • 1. Рехабилитација во ортопедија и трауматологија на мускулоскелетен систем 2. Рехабилитација во ревматологија 3. Остеопороза 4. Рехабилитација во неврологија 5. Рехабилитација во детска возраст 6. Физикални модалитети 7. Слободни теми
Вашите комплетни ТРУДОВИ за воведните предавања испратете ги најдоцна
до 15.05.2018 година
а потоа испратете ги вашите АБСТРАКТИ најдоцна
до 15.05.2018 година

СИМПОЗИУМ

ОСТАНАТИ УПАТСТВА
За сите дополнителни информации, обратете се на телефоните:
02 3176 584 л.223 или моб/тел: 
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.