Новости


Почитувани колеги,
Програмата за 5-тиот Конгрес на физијатри на Р.С.Македонија можете да ја најдете овде на веб страната на здружението, во делот под "Конгрес" и потоа ќе барате и кликнете во левио...

Повеќе >>Почитувани колеги,
Петтиот Конгрес на Здружението на физијатри на Македонија со меѓународно учество ќе се одржи во период од 25 до 27 септември 2022 година во Охрид, хотел Метропол, Охрид. Главен организатор е Здружението на физијатри на Македонија.

Главните теми на конгресот се:

1. Рехабилитација на пациенти по КОВИД-19.
2. Рехабилитација во ортопедија и трауматологија на мускулоскелетен систем
3. Рехабилитација во ревматологија
4. Рехабилитација во неврологија
5. Рехабилитација во детска возраст
6. Протетика и ортотика.
7. Слободни теми

КОНГРЕСНИ ТЕЛА:
Претседател на Организациониот одбор: Проф.д-р Валентина Коевска
Претседател на Научниот одбор: Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова
Генерален секретар: Д-р Маја Манолева

ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ
Апстрактите да бидат напишани во фонтот Arial во македонска подршка, со големина на букви 12, единечен проред во А4 формат. Не треба да содржат повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат, содржината на апстрактот и максимум 5 клучни зборови. Насловот да биде напишан со големи букви.
Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучува следните поднаслови:
ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛУЧОК и РЕФЕРЕНЦИ.
Истите треба да бидат напишани на мак...

Повеќе >>Здружението на физијатри на Р. Македонија организира Континуирана медицинска едукација со наслов “ физичка активност и вежби за период на бременост”.


ДНЕВЕН РЕД


1. Индикации и контраиндикации за физички вежби во бременоста, Проф.д-р Глигор Тофовски, Универзитетска клиника гинекологија и акушерство, Скопје

2. Ве...

Повеќе >>Стручен состанок на Македонската ревматолошка асоцијација – МААР во соработка со Македонско здружение на физијатри, во рамките на КМЕ при ЛКМ, на тема:

“Современ третман и превенција на остеопороза” 23.12.2021 (вебинар), во 17:00 часот
Дневен ред
17.00-17.05
Вовед – претседател на Македонска ревматолошка асоцијација - МААР
М-р.Д-р.Мимоза Н. Котевска, ЈЗУ УК за Ревматологија, Скопје

17.05-17.20
“Превенција на губиток на минерална коскена густина кај пациенти со инфлама...

Повеќе >>Македонското здружението на физијатри организира on-line, Континуирана медицинска едукација на 16.09.2021g во 18 часот со


ДНЕВЕН РЕД


1. Ковид-19 и менталното здравје на жената.
Проф.др.Славица Арсова, психијатар ЈЗУ УК за Психијатрија, Скопје.

2.Рана рехабилитација на пациенти после прележана САРС-КОВ-19 инфекција.
Асс.др. Билјана Клачовска...

Повеќе >>
Симпозиум на Здружение на физијатри на Македонија, во рамките на КМЕ при ЛКМ

“Мезотерапија и хипербарна оксигенотерапија во физикална медицина и рехабилитација”
08.04.2021 (вебинар)

Дневен ред

18.00-18.05
Вовед – претседател на Здружението
Валентина Коевска, Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје

18.05-18.20
“Улога на мезотерапијата во третманот на болката”
Анета Кајсторовска, ПЗУ Неуромедика, Скопје

18.20-18.35
“Мезотерапија во физикалната медицина и рехабилитација”<...

Повеќе >>Крка Фарма Скопје во сорабока со македонското друштво на ортопедите и трауматолозите, македонското здржение на физијатри и македонската ревматлошка асоцијација on-line едукативен состанок на тема

ТРЕТМАН НА БОЛКА...

Повеќе >>Почитувани колеги, со оглед на зголемениoт број на позитивни пациенти со Ковид -19, нареднaта едукација ќе се одвива како и предходниот пат. Стручните предавањата (предходно снимени) ќе бидат на страницата за on-line едукација на МЛД (kme.mld.mk) достапни од 16.10.2020 до 31.12.2020година.
Во прилог е дневниот ред на стручниот состанок.

ДНЕВЕН РЕД


1. “Иреперабилни руптури на ротаторна манжетна: предизвици и решенија”,
д-р.Ненад Петков, специјалист ортопед-хирург, ГОБ 8ми септември, Скопје.

2. Комерцијална презентација- Алкалоид.

3. “Физикална терапија и рехабилитација кај руптури на ротаторна манжетна”,
д-р. Саво Трајановиќ, специјалист физијатар, Здравствен до...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Во интерес на здравјето, безбедноста и благосотојбата на сите членови на нашето здружение и согласно Законот за Здравствена заштита и препораките на Министерството за здравство за избегнување на јавни собири и одржување на физичка дистанца, овој период, најверојатно и периодот кој ќе следи, стручно усовршување ќе треба да го спроведуваме преку on-line континуирана медицинска едукација.

Заради тоа, нашиот втор стручен состанок на здружението ќе биде Оn-line предавање во вид на Power Point презентација со снимен аудио запис, кој ќе биде поставен на веб страницата на МЛД за Оn-line КМЕ https://kme.mld.mk.

За да можете да следите Оn-line предавањето секој од вас лично мора да има регистриран кориснички профил на страниците за Online KME на Македонското лекарско друштво (http://kme.mld.mk/).
КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ .

Предавањата ќе бидат активни од 30.06.2020 – 5.08.2020 годи...

Повеќе >>ISICO presents the ONLINE Master Course

Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment

40 lectures provided by the most recognized experts in this field, discussion groups, live tutoring sessions delivered from January to October 2020.

...

Повеќе >>Денови на рехабилитациска медицина, 19-ти и 20-ти март 2020 година, во организација на Катедрата по физикална и рехабилитациска медицина во Љубљана, Словенија, со предавања во тек на...

Повеќе >>Southern Europe Regional Expert Meeting on the management and prevention of fragility fractures, ќе се одржи 25-26 април 2020 година во Ат...

Повеќе >>Рокот за испраќање на абстракти за 22-риот Конгрес по физикална медицина и рехабилитација е продолжен до 12-ти јануари 2020 година,...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Ве известуваме дека одбраната на докторската дисертација од нашата колешка асс.д-р. Марија Гоцевска, со наслов "Споредба на тераписките ефекти на високои...

Повеќе >>Последниот рок за испраќање на абстракти за 22-риот Европски Конгрес по физикална медицина и...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Здружението на физијатри на Р.Македонија ве известува дека истото организира посета на Заводот за рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања во Охрид за членовите на Здружението на физијатри на Р. Македонија.
Патувањето ќе се реализира на ден 22.11.2019 година (петок), во соработка со Туристичката агенција МТС Травел Сервис.
Тргнувањето е во 7 часот од Дрво Декор (потребно е да бидете таму во 6.45), а враќањето е во 17 часот (според договор). Планирано е време за ручек во Битола.
Од Здружението на физијатри на Р. Македонија се покриени трошоците само за патувањето (превозот),останатите тршоци се товар...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Здружението на физијатри на Македонија ве известува дека истото организира посета на Заводот за рехабилитација на пулмонални заболувања во Отешево за членовите на Здружението на физијатри на Македонија. Планираме време за ручек во Битола.

Патувањето ќе се реализира на ден 09.11.2019 година (сабота), во соработка со Туристичката агенција МТС Травел Сервис. Тргнувањето е во 7 часот од Дрво Декор (потребно е да бидете таму во 6.45 мин.) ,а враќањето е во 17 часот (според договор).

Од Здружението на физијатри на Македонија се покриени трошоците само за патувањето (превозот), останатите трошоци се на товар на...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Здружението на физијатри на РМ Ве известува дека истото организира посета на Нишка бања и Ниш за членовите на Здружението на физијатри на РМ. Патувањето ќе се реализира на ден 19.10.2019 година (сабота), во соработка со Туристичката агенција МТС Травел Сервис.Тргнувањето е во 7 часот од Дрво Декор (потребно е да бидете таму во 06.45 мин.), а враќањето е во 17.30 или 18 часот (според договор).
Од Здружението на физијатри на РМ се покриени трошоците само за патувањето (превозот), останатите трошоци се н...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Ве известуваме дека доколку сакате да искористите еден полупансион во Хотел Капри,Битола, покриен од средствата на Здружението на физијатри на РМ, во рамките на секцискиот состанок на 13.09.2019, треба д...

Повеќе >>22-риот Конгрес на Европското здружение по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 1-ви до 6-ти мај 2020 година, во Hotel ...

Повеќе >>Следниот секциски состанок на Здружението на физијатри на РМ ќе се одржи на 13.09.2019 година во Хотел Капри, Битола, со ...

Повеќе >>13-тиот Медитерански конгрес по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 7-ми до 10-ти ноември 2019 го...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Ве известуваме дека одбраната на докторската дисертација од нашата колешка асс. д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска, со наслов „ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ОД АПЛИКАЦИЈА Н...

Повеќе >>Термините за следната едукација за дијагностички ултразвук на мускулоскелетен систем во организаија на Sonix и Sonoskills HR се:

Организатори: Sonix and SonoSkills HR
Тип на едукација: LEVEL 1 - Foundations of MSK Ultrasound education
Датуми:
1. дел – 13 - 15. Cеп...

Повеќе >>Следниот секциски состанок на Здружението на физијатри на РМ ќе се одржи на 29.03.2019 година во Негорски бањи, со почеток во 13 часот.

Сите оние колеги кои се заинтересирани за престој со н...

Повеќе >>9-тиот Конгрес на Балканското Здружение за артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено ќе се одржи од 19-ти до 21-ви Април 2019 година, во Интерхотел Сандански, Сандански, Б...

Повеќе >>Во организација на ESPRM ISPRM UEMS во 2019 година ќе се одржи Online Master Course on Scoliosis Conservative Treatment. Повеќе информации за курсот можете да најдете на веб страната: www.scoliosismaster.org

The Master is an annual distance-learning course for physicians from all over the world to specialize in Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT). Also other professionals can participate to increase their general knowledge. The Faculty include the most recognized experts in the field worldwide, including 12 past Presidents (out of 23) of world leading spinal societies international Society on Scoliosis Or...

Повеќе >>Организатори:Sonix and Sonoskills HR
Тип на едукација: LEVEL1 - Foundations of MSK ultrasound education

Датуми:

1 дел 08-10 февруари 2019

2.дел 01-03 март 2019

Локација:Скопје, Македонија
Цена:950 евра
Регистрација: пратете мејл на info@sonoskills.hr со детали
Онлајн регистрација на: http://s...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Ве известуваме дека следниот стручен состанок на Здружението на физијатри на РМ ќе се ...

Повеќе >>ESSR Outreach Workshop
Skopje, Macedonia
14 – 15 December 2018

Macedonian Society of Musculoskeletal Society
European Society of Musculoskeletal Radiology
ESSR web.essr.org

Speakers:

Prof. Joan C. Vilanova MD, PhD
Professor of Radiology, Faculty of Medicine. University of Girona
Chief MRI Department. Clinica Girona, Girona. Spain
Staff consultant. Institute Diagnostic Imaging. Catalan Institute of Health
President Scientific Committee Spanish Radiological Congress 2018
Past Chairman of Tumor Subcommettee of ESSR

Prof. Igor Boric, MD PhD
Professor of Radiology at Medical Faculty Split and Medical Faculty Rijeka, Croatia
Chairman of Sports Subcommettee of ESSR
Orthopedic hospital "Sveta Katarina" Zabok, Hrvatska

Amanda Isaac, MBChB MRCS FRCR
Consultant Musculoskeletal Radiologist, Guy s and St Thomas NHS Foundation trust
Hon Senior Clinical Lecturer, Kings College London
Executive Member of the British Society of Skeletal Radiologists
Chair of the London Branch of The British Institute of Radiology

Prof.Tane Markoski MD PhD
Professor of Radiology, Medical Faculty, University “Goce Delcev“ Stip, Macedonia
Subspecialist in neuroradiology

Prof.Violeta Vasilevska Nikodinovska MD PhD MSc
Professor of Radiology, Medical Faculty,
University“Ss.Cyril and Methodius“ Skopje, Macedonia
Head of Radiology department, at University Su...

Повеќе >>Почитувани колеги,

По повод јубилејот на ЈЗУ Клиничка болница Штип и Светскиот ден за остеопороза, Македонското друштво на ортопеди и трауматолози, заедно со Македонската асоцијација за применета дензитометрија-ДЕКСА го организираат секцискиот состанок на 19.10.2018 година со почеток во 13 часот во ресторан Канал 77 во Штип со следниот дневен ред:

1. 40 години РЕ Ортопедија во ЈЗУ Клиничка Болница Штип (1978 - 2018)
Рамбабов И. 15 мин.

2. Контралатерални фрактури на колк и други остеопоротични фрактури кај пациенти лекувани поради фрактура на колк во ЈЗУ Клиничка болница Штип
Поповска Д, Пуздерлиски П, Шишков З, Ценов С, Рунчева М, Ушинов К, Карпичарова А, Бојаџиев Д, Илиев М. 15 мин.

3. Медикаментозен третман...

Повеќе >>Почитувани колеги,

Би сакала да ве информирам дека фирмата за едукација на примена на дијагностички ултразвук SonoSkills од Холандија, чиј тренер за балканските земји е од Загреб, Хрватска, е заинтересирана за организација на базичен едукативен курс за ултразвук на мускулоскелетен систем, со практични вежби на апарати во Скопје.

Тоа е курс во траење од 6 дена, 2 пати по 3 дена, од петок до недела. На базичниот курс се учи во најголем дел нормалната...

Повеќе >>Dear colleagues,

A second edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, under the supervision of ESPRM is going to take place
The course main topic is biomechanical assessment as an important tool for PRM Physicians.
It is now open for enrollment through the following link:
https://tienda.ibv.org/es/formacion/76-biomechanical-assessment-methodologies-to-improve-the-rehabilitation-process-2nd-edition.html
The dates in which it is going to take place are, from the 18 of October 2018 to the 18 of December 2018 (40 hours in total)
The cost of the course is 247.93 + VAT (Total 300 €) and the IBV has generated a discount coupon for 5% of the basic amount for those students who come from ESPRM (ESPRM4R2018).
The platfom mannagers are experts from the Biomechanics Institute of Valencia (IBV) and Politecnico Di Milano Institute (POLIMI) will also cooperate in the te...

Повеќе >>5-тиот Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество ќе се одржи од 18-ти до 20-ти октомври 2018 го...

Повеќе >>Регионалниот едукативен курс на Европската академија по неврологија ќе се одржи од 14-ти до 16-ти септември 2018 година во Хотел Изгре...

Повеќе >>7-миот Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 27-ми до 30...

Повеќе >>По повод 40-тиот јубилеј од формирањето на Факултетот за физичка образование,спорт и здравје, од 31-ви мај до 2-ри јуни 2018 година во хотелот Александар Палас во Скопје ќе се одржи Третата меѓународна научна к...

Повеќе >>12-тиот Светски Конгрес на ISPRM ќе се одржи од 8-12 јули 2018 година во Пари...

Повеќе >>21-виот ESPRM Конгрес ќе се одржи од 01-ви до 06-ти мај 2018 година во Congress Center Litexpo, Vilnius,...

Повеќе >>18-тиот Конгрес на физијатри на Република Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 24-27 мај 2018 година...

Повеќе >>4-тиот Конгрес на Македонското Друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ, ќе се одржи од 26-ти до 29-ти април 2018 година во Охрид.
...

Повеќе >>Седмиот Конрес по физикална медицина и рехабилитација на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 27-30 септември 2018 година, во Хотел Mellain,Тузла, Босна и Херцеговина, во организација на Здружението на физијатри на Федерација Босна и Херцеговина и Здружението на физијатри на Република...

Повеќе >>Do you want to learn, in a practical way, the most updated evidence based clinical practice for your scoliosis patients using the best e-learning educational tools, and without moving from your busy office? This is the Course for you!

Online registration open now for the 3rd edition of the Master Course, endorsed by the international scientific societies ESPRM and ISPRM.

39 lectures provided by the most recognized experts in this field, discussion groups, live tutoring sessions del...

Повеќе >>4-тиот Конгрес на физијатри на Република Македонија со меѓународно учество ќе се одржи од 12-ти до 15-ти септември 2018 година во Езерски Комплекс Метропол Охрид, Република Македонија.

Теми на конгресот се : 1.Рехабилитација во ортопедија и хирургија
2.Рехабилитавија во ревматологија 3.Остеопороза 4.Рехабилитација на лица со хемофилија 5.Физикални модалитети 6. Рехабилитација во неврологија 7.Рехабилитација во детска возраст 8.Рехабилитација по спортски повреди 9.Протетика и ортотика 10.Слободни теми

Официјални јазици на Конгресот се македонски и англиски јазик.

Прием на абстракти на e-mail: fizijatri@yahoo.com
Краен рок за поднесување на абстракти: 30 Април 2018
Известување за прифаќање на трудот ќе биде најдоцна до 30-ти јуни 2018 година.

Котизација: До 30.06.2018
Лекари: 6200 денари/100 EUR
Специјализанти: 3720 денари...

Повеќе >>На 21-ви октомври 2017 година ќе се одржи Интернационалниот Онлајн Конгрес за рехабилитација на рбетен столб.

Повеќе информации за конгресот на : http://en.isico.it/isico-activities/rar-online-congress

International event available in streaming open to all professionals in the world interested in the new concepts of the evidence b...

Повеќе >>8-миот Конгрес на Бугарското Здружение по физикална медицина и рехабилитација со меѓународно учество ќе се одржи 26-29 Октомври 2017 година во RIU Pravets Resort, гр....

Повеќе >>12-тиот Светски Конгрес на ISPRM ќе се одржи 8-12 јули 2018 година во Париз,...

Повеќе >>Следниот секциски состанок на Здружението на физијатри на Македонија ќе се одржи на 01.12.2017 година со ...

Повеќе >>12-тиот Медитерански Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 09-ти до 12-ти Ноември 2017 година во Малта.
Туристичката агенција Венус травел од Охрид организира превоз и сместување.Регистрација на конгресот (уплата на котизација) можете да направите преку веб страната на 12t...

Повеќе >>Следниот 21-ви ESPRM Конгрес ќе се одржи од 01-ви до 06-ти мај 2018 година во Congress Center Litexpo, Vilniu...

Повеќе >>17-тиот Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 18-ти до 21-ви мај 2017 година во Г...

Повеќе >>21-виот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 01-ви до 06-мај 2018 година во Конгре...

Повеќе >>Во организација на Балканското Здружение за артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено,од 18-ти до 20-ти мај 2017 година во Хотел Изгрев, Струга, ќе се одржи 8-миот Б...

Повеќе >>На 27.05.2016 во Штип со почеток во 13 часот ќе се одржи заеднички стручен состанок на Здружението на физијатри на РМ и МАДОТ (Македонско Здружение на о...

Повеќе >>16-тиот Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 19-22.05.2016, во Буковачка Бања, Аранѓеловац,Србија....

Повеќе >>6-тиот Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина со меѓународно учество во организација на Хрватското Здружение по физикална и рехабилитациска медицин...

Повеќе >>Worwag Pharma GmbH&Co-претставништво Скопје во соработка со Македонското Друштво на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ), организира стручен состанок на тема - Современи тераписки насоки во лекување на заболувања на периферен моторен неврон. Состанокот ќе се одржи на ден 04.12.2015 година (петок), со почеток во 13 часот во Бизнис салата на Скопски саем.

Програ...

Повеќе >>До сите колеги кои би имале желба да објавуваат свои научни трудови во списани...

Повеќе >>20-тиот Конгрес на ESPRM ќе се одржи од 23-ти до 28-ми Април 2016 година во Есторил-Лисабон, Португалија.

Рокот за поднесување на аб...

Повеќе >>6-тиот Конгрес на Хрватското друштво по физикална и рехабилитациска медицина, ќе се одржи од 14-ти до 17 април 2016 година во Хотел...

Повеќе >>На 06 ноември 2015 година (петок),во Бизнис салата на Скопски саем со почеток од 13 часот ќе се одржи стручен симпозиум на тема Повреди и заболувања на рбетникот, а во организација на Македонското здружение на ортопеди и трауматолози (МАДОТ) и АД Алкалоид - Скопје, ко-организатори: Здружение на неврохирурзи и Здружение на физијатри на РМ.

Програма:
1.Дегенеративни промени на рбетниот столб (10мин.)
Д.Даскалов,М.Лазароска,П.Јаневски,В.Алиу,Универзитетска клиника за радиологија Скопје
2.Наши искуства во оперативниот третман на скршеници на вратниот и торако-лумбалниот сегмент на рбетникот (10мин.)
С.Трпески,И.Кафтанџиев, О.Арсовски, Љ.Николов, И.Хасани, И.Мерџановски, Универзитетска клиника за трауматологија Скопје
3.Аспекти од оперативниот третман на спиналната стеноза (наши искуства) (10мин.)
Љ.Николов, И.Кафтанџиев, С.Трпески, О.Арсовски, И.Хасани, А.Гавриловски, Х.Костов, Универзитетска клиника за трауматологија-Спинален центар Скопје<...

Повеќе >>На 29 август 2015 година,во Hotel Crowne Plaza,Белград ,Србија предавање ќе одржи др.Кензо Казе,основачот на методот на кинезиотејпинг,а ќе можете да проследите и уште 7 други предавања,како и работилница за новитетите во кинезиотејпинг методата.Котизацијата е 55 евра и вклучува: присуство на предавањата и работилницата,ручек и две кафе паузи.Сите заинтересирани можат да се пријават кај Momcilo Radojicic на тел.број: +381 63 565-822 или на e-mail: momcilo.radojicic@aleksandarmn.com

Програмата на настанот:
8:30 - Регистрација на учесници
9:00 Dr.Kenso Kase - EDF: A new era of kinesiotaping
10:00 ...

Повеќе >>Рокот за испраќање на абстракти и трудови за 4-тиот Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора е продолжен до 9-ти август 2015 година.Повеќе информации за...

Повеќе >>Почитувани членови,во прилог се доставени информациите за Трансевропскиот научен натпревар TESC (Trans European Scientific Contest)


During previous congresses of ESPRM there has been a contest called TESC
(Trans European Scientific Contest).
The aim of TESC is to stimulate young physicians in PRM to perform clinical
research and to present the results during a European congress.
Each national society has the right to select one young PRM physician to
compete in TESC.
The candidate should be a resident or young specialist in PRM not more than 3
years after graduation as PRM specialist.
They should present their own research and have approval of their supervisor.
Because each national society is allowed to delegate one candidate, national
societies are requested to organize in their own countries and during the
meeting of their national society a selection procedure/national contest in
order to select the best candidate from each country.
Your national society is free on how to organize this selection procedure. Повеќе >>20-тиот Конгрес на ESPRM ќе се одржи од 23-ти до 28-ми Април 2016 година во Есторил-Лисабон, Португали...

Повеќе >>Четвртиот Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора ќе се одржи од 10-ти до 13-ти септември 2015 година, во Хотел Гранд,Цетиње,Црна...

Повеќе >>За сите кои се заинтересирани за повеќе информации за третманот со Orthokine истите можат да ги добијат на веб страната:
www.alpha-arthro.com

За сите дополнителни прашања можете да се обратит...

Повеќе >>...

Повеќе >>...

Повеќе >>9-тиот Светски Конгрес на ISPRM ќе се одржи од 19-ти до 23-ти јуни,2015 година во Меритим Хотел,Берлин.Поради зголемениот интерес рокот за поднесување на абстракти е продолжен.Од 19-ти јануари...

Повеќе >>Индивидуални членови на MFPRM (Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine)-Медитеранскиот Форум по физикална и рехабилитациона медицина можат да станат сите специјалисти по физикална медицина и рехабилитаци...

Повеќе >>Третиот конгрес на Јорданското здружение на ревматолози ќе се одржи од 21-ви до 23-ти октомври,2014 година во La Meridien Hotel во Аман.Конгресот е организиран во соработка со Британското ревматолошко здружение.
Major Topics of the Preliminary Scientific Program

· Systemic Lupus Erythematosus.
· Connective Tissue Diseases.
· Rheumatoid Arthritis.
· Spondyloarthropathy.
· Vasculitis.
· Behcet Disease.
· Antiphospholipid Syndrome.
· Metabolic Bone Disease.
· Osteoporosis.
· Osteoarthritis.
· Pulmonary involvement in rheumatic diseases.
· Brain and Musculoskeletal imaging in rheumatic diseases.
· Skin and Rheumatic Diseases.
Participants are invited to submit their abstracts before August 18, 2014.
Abstracts should be no more than 250 words, sent via electronic mail to the addresses below:
Dr. Khader Mustafa, M.D
Chairman of the Scientific Committee of JRS
Email: kmustafa@ju.edu.jo

E-mail: info@jordan-valley.com
medical@jordan-valley.com

Congress Registration Fees
International Participants $500 early Registration by August 15, 2014
$600 late registration

British Society for Rheumatology members $150
Jordan Medical Association Members $150...

Повеќе >>20-тиот Европски Конгрес по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 23-ти до 28-ми април 2016 година,во Estoril-Lisbon,Португалија.Повеќе информации за Конгресот на web страната: http://www.esprm2016.com/en/index.php

Topics

Clinical PRM Science

Pain
Musculoskeletal conditions
Neurological and mental conditions
Internal medicine conditions
Social integration programmes
Paediatrics
Geriatrics
Sports in rehabilitation and sports rehabilitation
Miscellaneous
Biosciences in PRM

Tissue injury
Cell and tissue adaptation
Biological mechanism of interventions
Miscellaneous
Biomedical Rehabilitation Sciences and Engineering

Organ systems and body functions and related PRM diagnost...

Повеќе >>This is the final reminder to the “Call for Participation” sent on behalf of the Member of the Board of ESPRM Prof. Fitnat Dincer.

I would appreciate it if you can circulate it to all members of your society, so as to find expert members, interested, to partici...

Повеќе >>ESPRM Committee: Musculoskeletal Disorders Research Committee
1.After establishment of ESPRM Musculoskeletal Disorders Research Committee on 27th.March. 2014.in Bled,the following colleagues became the members of this Com.
2.European Society of PRM Musculoskeletal Disorders Research Committee,Members:
Fitnat Dincer Chairperson Turkey, 2.Susana Munoz-Spain, 3. Raquel Valero- Spain 4. Alvydas Juocevidius-Lithuania 5. Stefano Negrini-Italy, 6. Andreas Winkelman-Germany, Anita Vetra -Latvia, 8.Mark Delargy and 9.Eimear Smith Ireland, 10. Markku Kankaanpaa -Finland, 11. Peter Takac-Slovak Republic, 12. Piotr Tederko-Poland, 13. Liisamari Kruger –Finland, 14. Michail Quittan Austria, 15. Eva-Maria Strasser Austria, 15.Bjorn Gerdle (the name suggested from Sweden by Katharina Stibrant Sunnerhagen and Kristian Borg, 16.Frane Grubisic Croatia (the name suggested by Sasa Moslovac)
3.Remembering the words of Alain Delarque: “Marvelous but a huge work” ,af...

Повеќе >>Questionnaire for” ESPRM Musculoskeletal Disorders Research Committee”
(1) Which one of the following MSK Disorder,or Disorders are you dealing with in your daily practice?Please add if you have any suggestion.
Please write “YES” near the Disorder that you are dealing with.
Musculoskeletal Disorders
1. Osteoarthritis
2. Osteoporosis
3. Inflammatory joint diseases (rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis gout etc.)
4. Spinal disorders (e.g.neck,back,low back pain,disc herniations,scoliosis,spinal stenosis etc)
5. Soft tissue problems (e.g. Fibromyalgia, Myofacial pain syndrome ,hypermobility)etc.
6. Sports injuries (joint and ligament injuries,e.g.knee ligament, ankle sprain, femoro-patellar syndrome, shoulder disease, etc.)
7. Limb loss ;congenital or acquired, amputations etc.
8. Traumatic injuries of MSK system ;e.g.fractures , whiplash etc.
9. After Reconstructive Orthopaedics
10. Hand injuries
11. ...

Повеќе >>INTRODUCTION

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies and the Italian Society of NeuroRehabilitation are pleased to invite you to attend the European Summer School on gait and balance rehabilitation in neurological diseases.
Balance and gait rehabilitation represent one of the most relevant fields of interest in the Ne...

Повеќе >>GENERAL INFORMATION

Conference venue
Collegio Fratelli Cairoli - Aula Magna
P.zza Cairoli, 1 - 27100 Pavia, Italy
web site: www.collegiocairoli.it/en/

Max participants allowed: 30
Admission to the course will be based on participants curriculum and order of application.
Please, send Your complete CV to Bquadro Secretariat (CV in EU format is highly recommanded) e-mail: info@bquadro-congressi.it

ECM (Educazione Continua in Medicina)
The following professional roles will receive Formation Credits upon attending to the course: MDs (Neurology and Physiatry), and Physiotherapists

Registration: Deadline july, 7
All participants are required to register using the "online form", which can be found on www.bquadro-congressi.it/index_eng.php and to pay via wire transfer.

Registration fee: € 500,00 + 22% VAT (total € 610,00)
The fee includes:
• Participation to scientific programmes
• Accommodation in single room B&B in september 8 out september 12 (n. 4 nigh...

Повеќе >>


19.06.2014 00:00:00   ESPRM SIG on SCI

Dear Presidents,
Dear Delegates of the National Societies,
Dear Colleagues,

I would appreciate it if you can circulate to all members of your society this e mail with the attached document, so as to find expert members, interested, to participate in the ESPRM SIG on SCI created after a decision of the ESPRM Executive Committee.

All replies must be sent to the Coordinator of the ESPRM SIG on SCI, Dr. Christina-Anastasia Rapidi, President of Section for SCI of the Hellenic Society of PRM, ISCoS delegate on behalf of the Hellenic Society of PRM, to the following email: rapidicha@hotmail.com.
During the ESPRM Executive Committee in Marseille, (May 2014), an ESPRM Special Interest Group for SCI, proposed by Dr Christina-Anastasia Rapidi, delega...

Повеќе >>5-тиот Конгрес на физијатри на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 25-ти до 28-ми септемвр...

Повеќе >>На 27.05.2014 (вторник) во амфитеатарот на деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје,со поч...

Повеќе >>Dear ESPRM delegates and National PRM Societies,

From the European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM), we ask for the collaboration of Physical and Rehabilitation Medicine Specialists to kindly fill out and spread this questionnaire, which is part of the Training Needs Analysis of the Biomechanics4Rehab project.

This initiative is part of the European Project, Leonardo Program, to develop an online training course on Biomechanics and Movement Analysis for Rehabilitation Doctors (PRM specialists)

In addition to ESPRM in this Project, the following organizations participate as partners: The Biomechanic Institute of Valencia. Spain, The Politecnico Di Milano, The Mustafa Kemal y Hitit University of Turkey and the Spanish Society of Physical & Rehabilitation Medicine (SERMEF)

The aim of this questionnaire is to adapt the contents and ...

Повеќе >>ESPRM INDIVIDUAL MEMBERS GENERAL ASSEMBLY

According to Article 4 of the STATUTE of ESPRM, an Individual Members Assembly is scheduled during the 19th ESPRM Congress in Marseille on Tuesday May 27th,Estaque Room, from 13.30 – 14.30.

All individual members who have paid their registration for the year 2014 will be welcomed in this General Assembly.(Registration to become an individual member of ESPRM should be paid through the website of ESPRM www.esprm.net OR you may pay and become an individual member at the Secretariat of ESPRM during the Congress.
Повеќе >>На 21.03.2014 година во Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје,со почеток во 11:00 часот,а во организација на Македонското Здружение на ортопеди и трауматолози и Goodwill Pharma ќе се одржи симпозиум на тема:
"Општ пристап кон пациентите со остеоартритис"

Програма

10:30-11:00 Регистрација на учесниците

11:00-11:45 "Остеоартритис-дали има лек?"
Проф.Др.Немања Дамјанов,Институт за
ревматологија...

Повеќе >>19-тиот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 26-ти до 31-ви мај 2014 година во Марсеј,Франција.Рокот за ...

Повеќе >>8-миот Конгрес на Интернационалното Здружение по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 1-ви до 5-ти јуни 2014 година во Канкун, Мексико. Абстракти може да се поднесува...

Повеќе >>За 10-тиот Медитерански конгрес по физикална медицина и рехабилитација кој ќе се одржи во Бечичи,Будва од 29.09-02.10.2013 година организиран е превозот и сместувањето преку туристичка агенција.За Будва ќе се тргне на 28.09.13 (сабота), а враќањето за Скопје е на 02.10.13.Се патува со минибус за 20 лица. Сместувањето е во нови трокреветни апартмани во Будва. Во цената е вклучен излет и разгледување на градот Котор.Минибусот ќе ни биде на располагање за цело време на патувањето.Можно...

Повеќе >>7-ми-от Конгрес по физикална медицина и рехабилитација со меѓународно учество организиран од Бугарското Здружение по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 7-10 ноември 2013 во Инте...

Повеќе >>Од 29 септевмри до 02 октомври 2013 година,во Будва,Бечичи ќе се одржат 10-тиот Медитерански конгрес по физикална медицина и рехабилитација и 13-тиот Национален конгрес на Српското здружение по физикална медицина и рехабилитација.

Краен рок за поднесување на абстракти:31 мај 2013 година.

Темите на конгресот се:

1. Rehabilitation Services in The Mediterranean Countries
2. PRM Education and Resaearch in The Mediterranean Countries (Haim Ring Memorial Session)
3. Implementation of ICF
4. Advances in PRM Diagnostics
5. Special Body Function Problems e.g. dysfunction alvi et urinae, sexuality, spasticity, dysphagia, speech etc.
6. PRM and Oncologic Patients
7. PRM in Orthopedics and Musculoskeletal Disorders
8. PRM and Children with Dis...

Повеќе >>Од 15 до 17 Март,2013 година во Интерхотел Сандански во Сандански,Бугарија ќе се одржи Бугарско-Македонскиот Симпозиум "Медицина и спорт".Повеќе информации на web страната:
http://www.wasteels.bg/offers/BMS13/en/index.html

Т.А КОНДОР ТЕЛ: 02-463 –774 ФАКС : 02– 2464 –191 kondorskopje@yahoo.com/www.kondorn1.com.mk

2 МЕЃУНАРОДЕН
МАКЕДОНСКО –БУГАРСКИ СИМПОЗИУМ ПО СПОРТСКА МЕДИЦИНА
(15.03 – 17.03) - Сандански

ПРОГРАМА:
15 март 2013 г.
14.00-18.00- Регистрација на учесници
17.00-17.30 – Официјално отварање
Д-р Христо Мазнеиков,
Доц.д-р Златко Темелковски
17.30-19.00 – I-ва Научна сесија
20.00 – Коктел „Добре Дојдовте“

16 март 2013 г.
09.00 -18.00 Регистрација на учесници
09.30-12.30-II-ра Научна сесија
12.30-14.00 – Пауза –Ручек
14.00-16.30-III-та Научна сесија
16.30-17.00 –Кафе пауза
17.00-19.30 –IV-та научна сесија
20.30 –Официјална вечера

17 март 2013 г.
11.30-12.00 -Ослободување на собите.Поаѓање.

4. АКРЕДИТАЦИЈА:
Секој учесник на Симпозиумот ќе добие Сертификат за учевство на БЛС:

5. СМЕСТУВАЊЕ ВО ИНТЕРХОТЕЛС САНДАНСКИ:
A) Пакетни цени
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ
(делегати и придружба)

Еднокреветна соба:
стандард 50 €
лукс 55 €

1/2 соба:
стандард 30 €
лукс 40 €

Индивидуалните цени вклучуваат:
- 1 ноќевање со појадок по лице, за сместување во еднокреветна/двокреветна,
стандард/лукс...

Повеќе >>Од 4-7 Април 2013 година во Игало,Црна Гора ќе се одржи 3.Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество.

Место на одржување на конгресот:Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milosevic” Igalo, Crna Gora

Рок за пријавување на абстракти: 15.02.2013

Теми на конгресот:

I GLAVNE TEME

1. Rehabilitacija oboljenja i povreda CNS-a
2. Rehabilitacija i habilitacija u pedijatriji
3. Kardiopulmonalna rehabilitacija
4. Reumatoloska reh...

Повеќе >>Од 11 до 14 септември 2013 година во Истанбул,Турција ќе се одржи 12.Конгрес на Европскиот форум за истражување во рехабилитацијата.

12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
Harbiye Military Museum &Cultural Center Istanbul-Turkey
web страна: http://www.efrr2013.org/

MAIN TOPICS
1. Main Rehabilitation Topics

Cardiological Rehabilitation
Geriatric Rehabilitation
Multipl Sclerosis Rehabilitation
Obesity Rehabilitation
Oncological Rehabilitation
Orthopedic Rehabilitation
Osteoporosis
Pain Evaluation and Treatment
Parkinson Rehabilitation
Pediatric Rehabilitation
Pulmonary Rehabilitation
Rehabilitation of Rheumatic Diseases
Spinal Cord Injury Rehabilitation
Stroke Rehabilitation
Traumatic Brain Injury Rehabilitation
2. Advances in Rehabilitation

Assistive Technologies
Biomechanics/Gait and Balance
Current Treatments: Botulinum Toxin, Partial Weight Bearing Treadmill Training, Constraint-Induced Movement Therapy etc.
Electrodiagnostic Testing
Functional Electrical Stimulation (FES)
Hydrology/Thalassotherapy/Balneotherapy
Intra-Articular Injections
Kinesiotaping
Lymphedema Treatment/Bandaging and Massage
Musculo...

Повеќе >>...

Повеќе >>veb.s. wwwprmcongr...

Повеќе >>Линк за резервација : rezerv...

Повеќе >>ПОЧИТУВАНИ,
ПО ПОВОД 7 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО НА РЕ-МЕДИКА , СО ОСОБЕНА ПОЧИТ ВЕ ПОКАНУВАМЕ НА СТРУЧЕН СОСТАНОК НА ТЕМА Лумбална дискална Хернијација (LDHer),СЕРТИФИЦИРАН ОД ЛЕКАРСКО ДРУШТВО И ЛЕКАРСКА КОМОРА НА Р.МАКЕДОНИЈА НА 6-ТИ АПРИЛ, ВО 12 ЧАСОТ СКОПСКИ САЕМ (БИЗНИС САЛА).

ТЕМИ НА СОСТАНОКОТ:
1. Д-р Лоди Гоговска – невролог (10 мин).
Наслов на презентација: Кога и зошто е непходна неврофизиолошката дијагностика при лумбална дискална хернијација?
ПЗУ Специјалистичка ординација по неврологија Д-р Лоди Гоговска.

2. Проф.Д-р Миодраг Врчаковски – рентгенолог (10 мин).
Наслов на презентација: Дали МРИ е стандардна дијагностичка постапка при лумбална дискална хернијацијa?
...

Повеќе >>...

Повеќе >>...

Повеќе >>...

Повеќе >>...

Повеќе >>...

Повеќе >>


picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.