Пристапница

Со пополнување на следните податоци пристапувате кон здрушението на физијатри на Р.Македонија 
 
 
 

*Пожелно е да ги пополните сите полиња!

picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.