СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 13.09.2019 год. во Хотел Капри, Битола со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

Рехабилитација на уринарна инконтиненција

Модератор:Асс.др.Цветанка Ѓеракароска Савевска, dr.sci., ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, УКИМ, Скопје

-

Функционална магнетна стимулација

Модератор:проф. д-р Ериета Николиќ- Димитрова , ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Скопје, Медицински факултет, УКИМ, Скопје


Комерцијални предавања
Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за
слушател. Чланарина за 2019 г. е 1200 ден., може да се плати на две рати.Сертификат со бар код е 350 ден. Чланарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот: Македонско лекарско друштво;
Банка на примачот: Комерцијална банка;
Трансакциска сметка: 300 000000211884;
Во цел на дознака обавезно да се назначи – чланарина за ЗФМ (без разлика
дали уплаќате само чланарина или само сертификат).
При подигање на сертификатот носете копија од уплатницата.

Претседател на ЗФМ
Проф.д-р.Ериета Николиќ- Димитрова
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.