СТРУЧНИ ЕДУКАТИВНИ СОСТАНОЦИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЗИЈАТРИ НА Р.МАКЕДОНИЈА

Здружението на физијатри на Р.Македонија ќе одржи стручен едукативен работен состанок
на 13.09.2019 год. во Хотел Капри, Битола со почеток во 13:00 часот со следниов дневен ред:

-

Рехабилитација на уринарна инконтиненција

Модератор:Ас. д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска. др.сци. ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација. Медицински факултет, УКИМ Скопје

-

Функционална магнетна стимулација

Модератор:Проф. др. Ериета Николиќ Димитрова, ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, УКИМ, Скопје


Комерцијални предавања

-

Функционална магнетна стимулација

Презентер: Елмед ц.о.о., Скопје-

Почитувани колеги, Ве исвестуваме дека за оваа секција на 13.09.2019, за 60 колеги физијатри е обезбедено сместување во Хотел Капри и во еден од околните хотели со полупансион, покриено со средства на Здружението на физијатри на РМ. Сместувањето ќе биде во двокреветни и трокреветни соби. За жал во Македонија не може да се најде друг хотел во тој период со повеќе легла. Ќе бидат услужени оние кои први ќе се јават и ќе резервираат. Резервациите да се вршат на Хотел Капри, тел 047 256 500.


Забелешка
Состанокот е пријавен во МЛД и ЛКМ со 6 бодови за предавач и 4 бодови за слушател. Членарина за 2019 година е 1200 денари и може да се плати на две рати. Сертификат со бар код е 350 ден. Членарина и бар код се уплаќаат само преку уплатница.
Назив на примачот: Македонско лекарско друштво
Банка на примачот: Комерцијална банка
Трансакциска сметка: 300 000000211884
Во цел на дознака задолжително да се назначи- членарина за ЗФМ (без разлика дали уплаќате само членарина или само сертификат). При подигање на сертификатот носете копија од уплатницата.

Претседател на ЗФМ
проф. Ериета Николиќ-Димитрова
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.