Новости

Последен рок за испраќање на абстракти за 22-риот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација, 1-6 мај 2020, Белград, Србија

29.11.2019

Последниот рок за испраќање на абстракти за 22-риот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација е 01. декември 2019 година.

Повеќе информации на : www.esprm2020.com

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.