Новости

Одбрана на докторска дисертација од асс.д-р.Марија Гоцевска, 27.12.2019, Амфитеатар на Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје, 13 часот

25.12.2019

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека одбраната на докторската дисертација од нашата колешка асс.д-р. Марија Гоцевска, со наслов "Споредба на тераписките ефекти на високоинтензивниот ласер и на ултразвукот кај пациенти со хронична лумбална болка" ќе се одржи на 27.12.2019, во 13 часот, во амфитеатарот на Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.