Новости

Продолжен рок за испраќање абстракти и рок за рана регистрација за 22-риот Конгрес по физикална медицина и рехабилитација

05.01.2020

Рокот за испраќање на абстракти за 22-риот Конгрес по физикална медицина и рехабилитација е продолжен до 12-ти јануари 2020 година,а рокот за рана регистрација за Конгресот е продолжен до 31-ви јануари 2020 година.
Повеќе информации на: https://esprm2020.com/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.