Новости

Southern Europe Regional Expert Meeting on the management and prevention of fragility fractures, 25-26 April 2020, Athens, Greece

16.01.2020

Southern Europe Regional Expert Meeting on the management and prevention of fragility fractures, ќе се одржи 25-26 април 2020 година во Атина, Грција.
Рокот за испраќање на абстракти е 16-ти февруари 2020 година.
Повеќе информации на : https://www.remathens2020.com/en/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.