Новости

31-ви Денови на рехабилитациска медицина, 19-ти и 20 март 2020 година, Универзитетски рехабилитациски Институт на Република Словенија-Соча

29.01.2020

Денови на рехабилитациска медицина, 19-ти и 20-ти март 2020 година, во организација на Катедрата по физикална и рехабилитациска медицина во Љубљана, Словенија, со предавања во тек на двата дена и една работилница.

Пријави и информации на :

Ela Loparic, URI – Soca
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/4758 441
e-mail: ela.loparic@ir-rs.si

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.