Новости

Континуирана медицинска едукација онлајн

19.10.2020

Почитувани колеги, со оглед на зголемениoт број на позитивни пациенти со Ковид -19, нареднaта едукација ќе се одвива како и предходниот пат. Стручните предавањата (предходно снимени) ќе бидат на страницата за on-line едукација на МЛД (kme.mld.mk) достапни од 16.10.2020 до 31.12.2020година.
Во прилог е дневниот ред на стручниот состанок.

ДНЕВЕН РЕД


1. “Иреперабилни руптури на ротаторна манжетна: предизвици и решенија”,
д-р.Ненад Петков, специјалист ортопед-хирург, ГОБ 8ми септември, Скопје.

2. Комерцијална презентација- Алкалоид.

3. “Физикална терапија и рехабилитација кај руптури на ротаторна манжетна”,
д-р. Саво Трајановиќ, специјалист физијатар, Здравствен дом, Скопје .КМ едукацијата е акредитирана од МЛД и ЛКСРМ со 2 бода.

Предавањата ќе бидат активни од 16.10.2020 – 31.12.2020 година.
По регистрацијата се пристапува кон презентацијата.
На крајот од предавањето следи тест од 10 прашања кои ќе треба да се одговорат по електронски пат ( се прави избор на точен одговор).
За успешно завршување на едукацијата потребно е да се даде точен одговор на 75% од прашањата зададени во Завршниот тест.
Успешното комплетирање на едукацијата се потврдува со Сертификат кој во дигитален формат, се издава во рок од 7-14 дена по полагањето на завршниот тест.

Со почит,

Доц.др.Валентина Коевска
Претседател на ЗФМ

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.