Новости

Континуирана медицинска едукација онлајн

01.09.2021

Македонското здружението на физијатри организира on-line, Континуирана медицинска едукација на 16.09.2021g во 18 часот со


ДНЕВЕН РЕД


1. Ковид-19 и менталното здравје на жената.
Проф.др.Славица Арсова, психијатар ЈЗУ УК за Психијатрија, Скопје.

2.Рана рехабилитација на пациенти после прележана САРС-КОВ-19 инфекција.
Асс.др. Билјана Клачовска, физијатар,ЈЗУ УК за Физиикална терапија и рехабилитација, Скопје.

3.Претставување на производите на компанијата INNventa (R-Lipoinn и Oligopinn)
MPharm Stefce Monavcev – Area Manager.

4. Разно.

Линкот за вебинар ќе биде достапен во поканата на вашиот маил

Со почит

Доц.др.Валентина Коевска
Претседател на ЗФМ

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.