Новости

Континуирана медицинска едукација онлајн

25.03.2022

Здружението на физијатри на Р. Македонија организира Континуирана медицинска едукација со наслов “ физичка активност и вежби за период на бременост”.


ДНЕВЕН РЕД


1. Индикации и контраиндикации за физички вежби во бременоста, Проф.д-р Глигор Тофовски, Универзитетска клиника гинекологија и акушерство, Скопје

2. Вежби во бременост , Доц. д-р Марија Гоцевска, Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација, Скопје


Стручниот состанок ќе се одржи на 08.04.2022 со почеток во 13 часот во Реплек


Со особена почит


Претседател на Македонско здружение на физијатри

Проф. д-р Валентина Коевска др.сци

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.