Новости

Програма на 5-ти Конгрес на физијатри на Р.С.Македонија,25-27 септември,Охрид

31.08.2022

Почитувани колеги,
Програмата за 5-тиот Конгрес на физијатри на Р.С.Македонија можете да ја најдете овде на веб страната на здружението, во делот под "Конгрес" и потоа ќе барате и кликнете во левиот долен агол од екранот каде што стои "Македонски, се симнува документ за Конгрес на македонски јазик" за да го превземете фајлот.Исто така програмата е објавена и на фејсбук страната на Здружението.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.