Новости

7-ми Конгрес по физикална медицина и рехабилитација со меѓународно учество организиран од Бугарското Здружение по физикална медицина и рехабилитација 7-10 ноември 2013

27.07.2013

7-ми-от Конгрес по физикална медицина и рехабилитација со меѓународно учество организиран од Бугарското Здружение по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 7-10 ноември 2013 во Интерхотел Сандански, Сандански, Бугарија

Котизација:
до 10 септември 2013 - 100 евра
по 11 септември 2013 - 125 евра
Повеќе информации на:
http://www.wasteels.bg/offers/GP14/en/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.