Новости

19-ти Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација 26-31 мај 2014,Марсеј,Франција

06.11.2013

19-тиот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 26-ти до 31-ви мај 2014 година во Марсеј,Франција.Рокот за поднесување на абстракти е 3-ти декември 2013 година.Повеќе информации околу конгресот на web страната:http://www.esprm2014.com/home!en

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.