Новости

8-ми Конгрес на Интернационалното Здружение по физикална и рехабилитациона медицина,1-5 јуни,2014 година,Канкун,Мексико

06.11.2013

8-миот Конгрес на Интернационалното Здружение по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 1-ви до 5-ти јуни 2014 година во Канкун, Мексико. Абстракти може да се поднесуваат започнувајќи од 14-ти февруари 2014 година,па се до крајниот рок 15-ти март 2014 година.Повеќе информации за конгресот на web страната:http://www.isprm2014.org/#!welcome/mainPage

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.