Новости

21.03.2014 Симпозим на тема:Општ пристап кон пациентите со остеоартритис

14.03.2014

На 21.03.2014 година во Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје,со почеток во 11:00 часот,а во организација на Македонското Здружение на ортопеди и трауматолози и Goodwill Pharma ќе се одржи симпозиум на тема:
"Општ пристап кон пациентите со остеоартритис"

Програма

10:30-11:00 Регистрација на учесниците

11:00-11:45 "Остеоартритис-дали има лек?"
Проф.Др.Немања Дамјанов,Институт за
ревматологија,Белград,Србија

11:45-12:30 "Кристален глукозамин-сулфат од 1500 mg како
хондропротектор со препораки во терапија на
остеоартритис
Доц.Др.Златко Темелковски,Универзитетска
клиника за ортопедски болести,Скопје
Р.Македонија

12:30-13:00 Дискусија


Предавањето е акредитирано од Лекарската Комора на
Македонија со 8 бодови за слушатели.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.