Новости

5-ти Конгрес на физијатри на Босна и Херцеговина со меѓународно учество, 25-28 септември 2014 година,Сараево

19.06.2014

5-тиот Конгрес на физијатри на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 25-ти до 28-ми септември 2014 година во Сараево.
Повеќе информации за конгресот на web страната:
http://www.kongresfizijatara.com/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.