Новости

Индивидуално членство во MFPRM-Медитеранскиот Форум по физикална и рехабилитациона медицина

25.08.2014

Индивидуални членови на MFPRM (Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine)-Медитеранскиот Форум по физикална и рехабилитациона медицина можат да станат сите специјалисти по физикална медицина и рехабилитација.Членството е бесплатно.
Повеќе информации за бенефитите од ова членство,како и информации за тоа како можете да се зачлените ќе најдете на web страната на MFPRM : http://www.mfprm.org/en/join-the-mfprm/join-the-mfprm

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.