Новости

9-ти Светски Конгрес на ISPRM,19-23 Јуни,2015 година,Берлин

27.01.2015

9-тиот Светски Конгрес на ISPRM ќе се одржи од 19-ти до 23-ти јуни,2015 година во Меритим Хотел,Берлин.Поради зголемениот интерес рокот за поднесување на абстракти е продолжен.Од 19-ти јануари 2015 година повторно може да се поднесуваат абстракти и тоа само онлајн,се до крајниот рок 31-ви јануари,2015 година.Повеќе информации за конгресот на веб страната: http://www.isprm2015.org/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.