Новости

4-ти Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора,10-13 септември 2015 година,Хотел Гранд,Цетиње

24.04.2015

Четвртиот Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора ќе се одржи од 10-ти до 13-ти септември 2015 година, во Хотел Гранд,Цетиње,Црна Гора.Повеќе информации за Конгресот можете да најдете на веб страните:

http://www.fizijatri.me/
http://kongres2015.fizijatri.me/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.