Новости

Информација за третман со Orthokine

24.04.2015

За сите кои се заинтересирани за повеќе информации за третманот со Orthokine истите можат да ги добијат на веб страната:
www.alpha-arthro.com

За сите дополнителни прашања можете да се обратите на колегата др.Никица Дарабос,кој го презентираше Orthokine на своето предавање на Медицинскиот факултет во Скопје,поточно можете да се обратите на неговата e-mail адреса:darabos.dr@googlemail.com

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.