Новости

20-ти Конгрес на ESPRM,23-28 Април 2016 година,Есторил-Лисабон,Португалија

16.05.2015

20-тиот Конгрес на ESPRM ќе се одржи од 23-ти до 28-ми Април 2016 година во Есторил-Лисабон, Португалија. Повеќе информации за конгресот можете да најдете на:
http://www.esprm2016.com/en/index.php

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.