Новости

Нови информации за 4-тиот Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора,10-13 септември 2015 година,Хотел Гранд,Цетиње

01.07.2015

Рокот за испраќање на абстракти и трудови за 4-тиот Конгрес на Здружението на физијатри на Црна Гора е продолжен до 9-ти август 2015 година.Повеќе информации за конгресот кој ќе се одржи 10-13 септември 2015 година во Хотел Гранд, Цетиње, Црна Гора, можете да најдете на веб страната:
http://kongres2015.fizijatri.me/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.