Новости

6-ти Конгрес на Хрватското Друштво по физикална и рехабилитациска медицина,14-17април 2016 година,Хотел Соларис,Шибеник

02.11.2015

6-тиот Конгрес на Хрватското друштво по физикална и рехабилитациска медицина, ќе се одржи од 14-ти до 17 април 2016 година во Хотел Соларис во Шибеник.

Повеќе информации за конгресот можете да најдете на веб страната:
http://kfrm2016.conventuscredo.hr/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.