Новости

Информација за публикување научну трудови во списанието "Санамед"

17.11.2015

До сите колеги кои би имале желба да објавуваат свои научни трудови во списанието "Санамед",повеќе информации можат да најдат на веб страната: www.sanamed.rs

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.