Новости

16-ти Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество,19-22.05.2016, Буковачка Бања,Аранѓеловац,Србија

09.02.2016

16-тиот Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 19-22.05.2016, во Буковачка Бања, Аранѓеловац,Србија.
Повеќе информации за Конгрeсот можете да најдете на веб страната:

http://www.fizijatri.org/kongres_fizijatara_2016.html

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.