Новости

6-ти Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина со меѓународно учество на Хрватското Здружение по физикална и рехабилитациска медицина,14-17.04.2016 , Шибеник, Хрватска

09.02.2016

6-тиот Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина со меѓународно учество во организација на Хрватското Здружение по физикална и рехабилитациска медицина ќе се одржи 14-17.04.2016 во Шибеник, Хрватска.

Повеќе информации за овој Конгрес можете да најдете на:

http://kfrm2016.conventuscredo.hr/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.