Новости

21-ви Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација,01-06. мај 2018 година, Вилниус, Литванија

14.03.2017

21-виот Европски Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 01-ви до 06-мај 2018 година во Конгресен Центар Litexpo, Вилниус, Литванија. Повеќе информации за конгресот ќе можете да најдете на : www.esprm2018.com

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.