Новости

8-ми Балкански Конгрес по артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено

14.03.2017

Во организација на Балканското Здружение за артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено,од 18-ти до 20-ти мај 2017 година во Хотел Изгрев, Струга, ќе се одржи 8-миот Балкански конгрес по артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено.
Повеќе информации за конгресот можете да најдете на:

http://balkancongress2017.org/


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.