Новости

17-ти Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество, 18-21 мај 2017 година, Копаоник, Гранд Хотел

24.04.2017

17-тиот Конгрес на физијатри на Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 18-ти до 21-ви мај 2017 година во Гранд Хотел, Копаоник.

Повеќе информации за Конгресот на веб страна:

www.kongresfizijatarasrbije.org

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.