Новости

12-ти Медитерански Конгрес по физикална медицина и рехабилитација, 09-12 ноември 2017 година, Малта

05.07.2017

12-тиот Медитерански Конгрес по физикална медицина и рехабилитација ќе се одржи од 09-ти до 12-ти Ноември 2017 година во Малта.
Туристичката агенција Венус травел од Охрид организира превоз и сместување.Регистрација на конгресот (уплата на котизација) можете да направите преку веб страната на 12th Mediteranean Congress of PRM Malta 2017 ( http://prmcongress2017malta.org/ )
Организацијата преку Venus Travel (пат и сместување, водич изнесува 420 евра). Оние кои се заинтересирани за повеќе информации можат да ја побараат госпоѓа Драгана Ристовска од туристичката агенција на тел. 078 265 135

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.