Новости

Секциски состанок на Здружението на физијатри на Македонија, 01.12.2017 со почеток во 13:00

02.10.2017

Следниот секциски состанок на Здружението на физијатри на Македонија ќе се одржи на 01.12.2017 година со почеток во 13 часот.
Деталите околу местото на одржување и програмата ќе бидат дополнително објавени.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.