Новости

Седми Конгрес по физикална медицина и рехабилитација на Босна и Херцеговина со меѓународно учество, 27-30 септември 2018 година, Тузла, Хотел Mellain

29.01.2018

Седмиот Конрес по физикална медицина и рехабилитација на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 27-30 септември 2018 година, во Хотел Mellain,Тузла, Босна и Херцеговина, во организација на Здружението на физијатри на Федерација Босна и Херцеговина и Здружението на физијатри на Република Српска.

Теми на конгресот се:
1.Рехабилитација на мускулоскелетни болести и повреди
2.Невролошка рехабилитација
3.Педијатриска рехабилитација
4.Балнеотерапија
5.Слободни теми

Краен рок за поднесување на абстракти: 01.06.2018

Конктат мејл: kongresfizijatara@ukctuzla.ba

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.