Новости

4-ти Конгрес на Македонското Друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ, 26-29.04.2018 година,Охрид

09.02.2018

4-тиот Конгрес на Македонското Друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ, ќе се одржи од 26-ти до 29-ти април 2018 година во Охрид.

Краен рок за поднесување на абстракти е 15.03.2018

Повеќе информации за конгресот на веб страната: www.madot2018.mk


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.