Новости

12-ти Светски Конгрес на ISPRM, 8-12 јули 2018 година, Париз, Франција

02.03.2018

12-тиот Светски Конгрес на ISPRM ќе се одржи од 8-12 јули 2018 година во Париз, Франција.

Повеќе информации за конгресот на : http://isprm2018.com/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.