Новости

21-ви ESPRM Конгрес, 01-06 мај 2018 година, Congress Center Litexpo, Вилниус, Литванија

02.03.2018

21-виот ESPRM Конгрес ќе се одржи од 01-ви до 06-ти мај 2018 година во Congress Center Litexpo, Vilnius, Lithuania.
Повеќе информации можете да најдете на веб страната на ESPRM и на:
www.esprm2018.com

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.