Новости

18-ти Конгрес на физијатри на Република Србија со меѓународно учество, 24-27 мај 2018 година, Хотел Мона,Златибор

02.03.2018

18-тиот Конгрес на физијатри на Република Србија со меѓународно учество ќе се одржи од 24-27 мај 2018 година во Хотел Мона,Златибор.

Повеќе информации за Конгресот на веб страната: kongresfizijatarasrbije.org

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.