Новости

7-ми Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина на Босна и Херцеговина со меѓународно учество, 27-30 септември 2018 година,Тузла

09.05.2018

7-миот Конгрес по физикална и рехабилитациска медицина на Босна и Херцеговина со меѓународно учество ќе се одржи од 27-ми до 30-ти септември 2018 година во Тузла.

Повеќе информации за конгресот на веб страната:http://www.kongresfizijatarabih.com/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.