Новости

Трета меѓународна научна конференција, Research in physical education, sport and health, 31.05.-02.06.2018 година, Хотел Александар Палас, Скопје

09.05.2018

По повод 40-тиот јубилеј од формирањето на Факултетот за физичка образование,спорт и здравје, од 31-ви мај до 2-ри јуни 2018 година во хотелот Александар Палас во Скопје ќе се одржи Третата меѓународна научна конференција посветена на истражувањата во полето на физичкото образование, спортот и здравјето.

Сите информации за оваа конференција можете да ги најдете на веб страната: http://www.conference.pesh.mk/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.