Новости

5-ти Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество, 18-20 октомври 2018 година, Игало

06.07.2018

5-тиот Конгрес на физијатри на Црна Гора со меѓународно учество ќе се одржи од 18-ти до 20-ти октомври 2018 година во Игало.

Повеќе информации за конгресот на веб страната:

http://kongres2018.fizijatri.me/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.