Новости

Регионален едукативен курс на Европската академија по неврологија, 14-16 септември 2018 година, Хотел Изгрев, Струга

05.07.2018

Регионалниот едукативен курс на Европската академија по неврологија ќе се одржи од 14-ти до 16-ти септември 2018 година во Хотел Изгрев Струга.

Повеќе информации за курсот може да се најдат на веб страната:

https://www.ean.org/RTC-in-Macedonia.3738.0.html

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.