Новости

Секциски состанок на Здружение на физијатри на РМ, 14.12.2018, Хотел Порта, Скопје

04.11.2018

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека следниот стручен состанок на Здружението на физијатри на РМ ќе се одржи на 14.12.2018, во Хотел Порта, Скопје.

Подетални информации за состанокот ќе следат наскоро.


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.