Новости

Секциски состанок на здружението на физијатри на РМ, 29.03.2019. Негорски бањи

16.01.2019

Следниот секциски состанок на Здружението на физијатри на РМ ќе се одржи на 29.03.2019 година во Негорски бањи, со почеток во 13 часот.

Сите оние колеги кои се заинтересирани за престој со ноќевање во бањата треба претходно да се јават и да направат резервација на тел. 034 231 176 за Хотел Божур и на тел. 034 231 174 за Хотел Јасен. Лице за контакт е Илија - шеф на рецепција.


<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.