Новости

9-ти Конгрес на Балканското Здружение за артроскопија, спортска трауматологија и хирургија на колено, 19-21 Април 2019 година, Интерхотел Сандански, Сандански, Бугарија

16.01.2019

9-тиот Конгрес на Балканското Здружение за артроскопија,спортска трауматологија и хирургија на колено ќе се одржи од 19-ти до 21-ви Април 2019 година, во Интерхотел Сандански, Сандански, Бугарија.

Повеќе информации за конгресот можете да најдете на веб страната:
https://wasteels.bg/en/event/ix-congress-balkan-society-arthroscopy-sports-traumatology-and-knee-surgery

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.