Новости

Одбрана на докторска дисертација од асс. д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска, 15.05.2019, афмитеатар на деканат на Медицински факултет во Скопје, со почеток во 10 часот

09.05.2019

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека одбраната на докторската дисертација од нашата колешка асс. д-р Цветанка Ѓеракароска Савевска, со наслов „ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ОД АПЛИКАЦИЈА НА РАДИЈАЛНА ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ТЕРАПИЈА СО УДАРНИ БРАНОВИ НА СПАСТИЧНА ШАКА ПО МОЗОЧЕН УДАР“ ќе се одржи на 15.05.19 во 10 часот во амфитеатарот на деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје.

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.