Новости

22-ри Конгрес на Европското здружение по физикална и рехабилитациона медицина, 1-6 мај 2020, Hotel Crowne Plaza, Белград

26.08.2019

22-риот Конгрес на Европското здружение по физикална и рехабилитациона медицина ќе се одржи од 1-ви до 6-ти мај 2020 година, во Hotel Crowne Plaza, Белград, Србија.

Повеќе информации за конгресот можете да најдете на веб страната:
https://www.esprm2020.com/

<< Назад
picture

Македонски

Се симнува документ за конгрес на Mакедонски јазик.

picture

English

Се симнува документ за конгрес на англиски јазик.

picture

Регистрација и сместување

Се симнува документ за регистрација и сместување.

picture

Registration and accommodation

Се симнува документ за регистрација и сместување.